Image
Image
Image
Image

ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลแพทย์ประจำบ้านขวัญใจนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านที่ได้รับ

"รางวัลแพทย์ประจำบ้านขวัญใจนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566"