ประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล”

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กศ.วพม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“โครงการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล” โดยมีคณะอาจารย์ กอง-ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 และแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมประชุม วันที่ 22-23 มีนาคม 2567  ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา  จังหวัดชลบุรี