มหกรรมเปิดท้ายขายของ มือสองสุดชิค

มหกรรมเปิดท้ายขายของ มือสองสุดชิค 
โดยกองกุมารเวชกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า
วันที่ 27-29 มีนาคม 2567